Weteringhof

Nationaal Park Weerribben-Wieden

Uniek stukje landschap

Onze gasten overnachten in Nationaal Park Weerribben-Wieden waarin Weteringhof centraal is gelegen. Weerribben-Wieden is één van de meest bijzondere gebieden van Nederland en het grootste laagveenmoerasgebied van Noordwest-Europa van ruim 10.000 hectare groot. Het verleden vol veen, turf en riet heeft een prachtige natuur achtergelaten. Dankzij de mensenhanden van turfstekers en rietsnijders is er een uniek landschap vol meren, vaarten, rietlanden, moerasbossen en trilvenen ontstaan. Elk stukje gebied heeft weer zijn eigen kenmerken.

Erfenis

Vanaf het midden van de 16e eeuw gingen verveners in ons gebied aan de slag. De natte veenbagger werd gedroogd op smalle stroken land, ook wel de ‘ribben’ genoemd. Op deze manier ontstond het rechthoekige landschapsmodel van veengaten (weren) en ribben (legakkers) welke werden gebruikt om het veen te drogen en te vervoeren.

De intensieve vervening zorgde in het zuidelijker gelegen De Wieden voor te smalle stroken land (ribben) die onder invloed van wind en golven werden weggeslagen en zo meren (wieden) vormden. De Weerribben bleef dat lot bespaard. Na het stoppen van de vervening in de 20ste eeuw bleef een uniek natuurlijk gebied achter als erfenis van de verveners. Begrijpen jullie nu hoe de naam van dit Nationaal Park is ontstaan?

Riettelers

Nadat er genoeg verveent was trokken de meeste verveners weg. Gelukkig kwam er voor de achterblijvers een nieuwe bron van inkomsten: riet. De waterpartijen groeiden namelijk dicht met o.a. riet. De riettelers onderhouden de natuur en zorgen er voor dat de watergangen open blijven. Ze snijden het riet dat later wordt gebruikt voor het leggen van daken. Het snijden gebeurt tussen 1 december en 1 april. Later mag niet, vanwege het broedseizoen. Vele vogels vinden hun thuis in het riet, zoals de roerdomp en de blauwborst.

Bezoekerscentra

Meer te weten komen over dit landschap, bezoek dan ook eens Buitencentrum Weerribben in Ossenzijl van Staatsbosbeheer en het Bezoekerscentrum de Wieden in Sint Jansklooster. Beiden zijn ongeveer een half uur fietsen vanaf Weteringhof, onderweg kun je dus gelijk de omgeving ontdekken. Overnachten in Nationaal Park Weerribben-Wieden is dus naast tot rust komen ook erg leerzaam!

Naastgelegen natuurgebieden

Ook de naastgelegen natuurgebieden zijn de moeite waard om te bezoeken, over de grens met Friesland vinden we de Rottige Meente, op de grens met de Noordoostpolder vinden we het Kuinderbos en het Waterloopbos. Op de grens met Drenthe en Friesland liggen enkele koloniën van Weldadigheid. In Drenthe vinden we de hunebedden en de Nationale Parken Drents-Friese Wold en Dwingelderveld.

Scroll naar boven