Weteringhof

Natuurschakel Wieden–Weerribben

Nieuw natuurgebied

Rondom het dorp Wetering, tussen de Weerribben en De Wieden, is in 2014 een nieuw natuurgebied aangelegd in de omringende polders. Het natuurgebied Wetering Oost en -West is ruim 300 hectare groot. Het natuurgebied heeft belangrijke functie als waterberging en geeft ruimte voor planten en dieren. Vooral voor vogels is het gebied aantrekkelijk gemaakt. Een prima locatie voor vogels spotten.

Vogels spotten

Voor de vogels zijn speciale voorzieningen gemaakt zoals een purperreigereiland en een oeverzwaluwenwand. Vogels die je hier onder andere veel ziet en hoort is de roerdomp, witte reiger en is er ook een grote karekiet gespot. Ben jij een vogel spotter? Dan is Weteringhof een prima locatie om te overnachten. Op een half uurtje lopen van ons en aan de rand van Weerribben Wieden staat spotlocatie de ‘Twitterhut’. Vogels spotten in een uniek natuurgebied. Wat wil je nog meer?

Waterbergingsfunctie

Wetering Oost en -West ligt in het Natuurnetwerk Nederland en is een belangrijke schakel tussen de Wieden en de Weerribben. Met de realisatie van Wetering Oost en -West kan Waterschap Drents Overijsselse Delta 2,4 miljoen m3 water in het gebied opslaan. Dit is een groot deel van de waterbergingsopgave in Noord-West Overijssel. Door de combinatie van waterberging en natuurontwikkeling ontstaat een dynamisch moeras.

Scroll naar boven